მისამართი: ქ. ბათუმი, პუშკინის №110

ტელ: +995 599902141

”Diasa მოპედი”: +995 593 372712, გიორგი

ელ. ფოსტა: info@diasabike.ge

მისამართი: ქ. თბილისი, ძევლი თბილისი, ელბაქიძის აღმართთან

ტელ: +995 599

ელ. ფოსტა: info@diasabike.ge